Skip to main content

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen is een brancheorganisatie annex ondernemers organisatie, die de belangen behartigt voor de werkgevers/ondernemers in de uitzendbranche.

VCU

Veiligheids en gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus (VCU) is een certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzend- en detacheringsbureaus.

Stichting Normering Arbeid

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid garandeert een op orde zijnde (personeels)administratie, correcte afdracht van belasting en premies en werknemers die gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.